Aktualno

23.10.2017

Med najbolj aktivnimi v tednu mobilnosti tudi Sevnica


Od 16. do 22. septembra nas je povezal Evropski teden mobilnosti. Gre za tradicionalno evropsko pobudo, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti pa vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

O dogodkih, ki so v sevniški občini potekali v sklopu tega tedna, smo že poročali. Prejšnji teden pa je komisija Ministrstva za infrastrukturo med 71 slovenskimi občinami, ki so sodelovale z aktivnostmi, dogodki in trajnostnimi ukrepi, izbrala in s priznanji nagradila najbolj aktivne. Med tremi najbolj aktivnimi nemestnimi občinami je bila nagrajena tudi Občina Sevnica, ob boku najbolj aktivni Občini Krško, med mestnimi občinami pa je komisijo najbolj prepričala Mestna občina Novo mesto. Priznanja so bila podeljena na srečanju vseh slovenskih koordinatorjev in predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo v Slovenj Gradcu.

Med kriteriji za izbor so bili tudi raznolikost programa v smislu izvedbe lokalnih in medobčinskih dogodkov, zahtevnejših dogodkov, ki niso zgolj promocijski ter inovativnih aktivnosti; celovitost programa v smislu obravnave različnih potovalnih načinov, raznolikosti izvedenih aktivnosti ter spremljanja in vrednotenja dogodkov in njihovih učinkov ter izvedba in spremljanje trajnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na dnevnih poteh. »S sodelovanjem v Evropskem tednu mobilnosti ste pripomogli k uveljavljanju trajnostne mobilnosti, izboljšanju možnosti za preoblikovanje prometnih površin v korist pešcev in kolesarjev, aktivnemu sodelovanju občanov in boljši kakovosti bivanja danes in v prihodnje,« je oceno sevniški občini podalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Priznanje je s strani mag. Polone Demšar Mitrovič z Ministrstva za infrastrukturo v imenu Občine Sevnica prevzel koordinator projekta ETM na Občini Sevnica, vodja Oddelka za okolje in prostor Roman Perčič.

V sevniški občini so bile tako izvedene naslednje dejavnosti: akcija »Smeško-Kisko«, s katero so otroci ocenjevali ustreznost uporabe parkirnih mest na javnih parkiriščih, preventivni dogodek »Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni« v organizaciji Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica in Občine Sevnica z dnevom odprtih vrat Policijske postaje Sevnica, dogodek »Pridi z mano – zame, zate, za naravo!« v sodelovanju z Zavodom za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, namenu je bil predal prikazovalnik hitrosti pri Osnovni šoli Krmelj, zaključna prireditev za vse šolarje vseh šol sevniške občine pa je bila pri Osnovni šoli Boštanj z odprtjem nove kolesarnice in nastopom raperja Zlatka. Skupaj s posavskimi občinami Radeče, Sevnica, Krško in Brežice je bilo izvedeno še kolesarsko popotovanje »S kolesom od Radeč do Brežic«.