Aktualno

30.10.2017

Zaščitno-reševalna vaja


Na območju občine Sevnica je v oktobru, mesecu požarne varnosti, po posameznih gasilskih sektorjih oziroma društvih potekalo več zaščitno-reševalnih vaj, osrednja pa je bila izvedena minulo soboto, 28. oktobra. Vaja je preverila izvajanje gašenja in reševanja v industrijski coni Sevnica, na območju Les-Kro, podjetja za proizvodnjo pohištva Sevnica d.o.o.

Vaja je preverila taktični pristop prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Sevnica, postavitvene in delovne površine za Poklicne gasilske enote Krško z gasilsko avtolestvijo ter sodelovanje z nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma Sevnica in Policijsko postajo Sevnica. Preverjene oziroma ocenjene so bile rešitve in predpostavke za reševanja ob požaru v industriji, preizkušena je bila uporaba hidrantnega omrežja in uporaba neomejenega vodnega vira, delovanje sistema zvez in koordinacija aktivnosti med sodelujočimi. V izvedbo vaje je bilo vključenih blizu 130 predstavnikov zgoraj navedenih organizacij in tudi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti«

Nesreče pogosto zahtevajo hitro posredovanje reševalnih služb, ki je včasih oteženo ali celo onemogočeno zaradi neprehodnih površin za gasilce. Pod sloganom »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti« je osrednja tema meseca požarne varnosti posvečena intervencijskim potem in površinam za gasilce. To so poti za nujno medicinsko pomoč in gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Zaradi hitrega tempa življenja se zgodi vse več nesreč, ki zahtevajo hitro posredovanje reševalnih služb. Dejstvo je, da se morajo zaradi vse višjih objektov in tehnične zahtevnosti stavb gasilci opremiti z večjimi vozili, zato potrebujejo več prostora za postavitev svoje tehnike in opreme.

V veliko primerih gasilci ugotavljajo, da je hitro posredovanje onemogočeno zaradi nepravilno parkiranih vozil, ali pa, kadar na vozišču ni zagotovljene proste poti vozilom s prednostjo, kar onemogoča hiter dostop do kraja nesreče gasilcem in ostalim reševalcem. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so nemalokrat parkirana ali ustavljena vozila, na njih so ovire, kot so zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno, dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne. Poskrbeti je potrebno, da so intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je potrebno talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene.

Foto: Ivan Poplas