Aktualno

10.11.2017

Namenu predali novi prizidek k podružnični šoli na Studencu


Na Studencu je v sklopu prireditev ob občinskem prazniku 9. novembra potekala  slovesnost ob odprtju novega prizidka k podružnični osnovni šoli na  Studencu.

Projekt se je pričel s podpisom pogodbe aprila letos med  Občino Sevnica kot investitorjem in podjetjem GES d.o.o. iz Celja. Novi  prizidek k obstoječi šoli, ki je bila nedavno tudi energetsko  prenovljena, v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet  in sanitarije, v nadstropju pa so nova učilnica, nova knjižnica in  kabinet. Na novo je urejen sistem ogrevanja s toplotno črpalko. Vrednost  investicije je znašala okrog 245 tisoč evrov.

"V to šolo prinašate življenje  osnovnošolci že skoraj 140 let, družbo pa jim otroci iz vrtca delate od  leta 2013. Ker se število učencev v podružnični šoli zvišuje, prav tako  pa vključenost otrok v vrtce, je bila investicija več kot nujna.  Izpolnjen je namen, da vam bo bolj prijetno, z več prostora, z več  možnostmi za bolj kakovostno delo in nadaljnjo bogatitev družbenega  utripa v tem prijetnem kraju,« je v nagovoru poudaril sevniški  župan Srečko Ocvirk in se za obisk zahvalil osrednjemu gostu, mag.  Gregorju Mohorčiču, generalnemu direktorju Direktorata za predšolsko  vzgojo in osnovno šolstvo.

V prepletu prijetnega kulturnega programa v  organizaciji šole in vrtca sta poleg osrednjega gosta navzoče pozdravili  tudi ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič in ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Vlasta Fele, več pa v priloženi fotogaleriji.

Foto: Občina Sevnica