Aktualno

10.11.2017

Odkritje spominske plošče


V sklopu prireditev ob občinskem prazniku v organizaciji sevniškega območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo 9. novembra potekalo odkritje spominske plošče pri stavbi KŠTM Sevnica s kulturnim programom in slavnostnim nagovorom župana Srečka Ocvirka.

V tem objektu so od novembra 1990 do marca 1991 pripadniki štaba Teritorialne obrambe Občine Sevnica, prištabnih enot, intervencijske enote ter pripadniki skupin ostrostrelcev varovali Oddelek za ljudsko obrambo Sevnica z namenom preprečitve intervencije JLA v primeru poizkusa odvzema dokumentacije nabornikov. Zapis na odkriti spominski plošči je pomnik takratnih dogodkov.

"Občinski praznik je čas, ko se ozremo ne le v prihodnost, ampak tudi v preteklost. Tudi zato, da ocenimo, kako odgovorno, spoštljivo in gospodarno ravnamo z zapuščino tistih, ki so v našo državo vlagali svoje napore v povsem drugih trenutkih. Pa tudi zato, da izrazimo spoštovanje do organiziranosti predvsem organov za obrambo in notranje zadeve ter izjemno odgovornemu nastopu vseh, ki so ali ste prispevali svoj del k temu, kar smo danes kot narod in kot lokalna skupnost," je v nagovoru poudaril župan Srečko Ocvirk: "Občine so bile tako v času osamosvajanja kot tudi danes pomemben del državne ureditve in odgovoren nosilec razvoja. Vesel sem, da se ob občinskem prazniku spomnimo takšnih dogodkov, ki so zgodovinski opomnik poguma in domoljubja. Vrednot, ki so aktualne v vsakem času in prostoru." Navzoče zbrane je pozdravil tudi predsednik sevniškega območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo Ivan Cajner.

Sevniško območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo deluje in se povezuje medgeneracijsko, in tako na vseh dogodkih v kulturni program vključujejo mlado populacijo in s tem skrbijo za prenos znanj in izkušenj zgodovine na mlajše rodove. Na prireditvi so tako z recitacijami, petjem in glasbo sodelovali učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in Glasbene šole Sevnica.

Foto: Ljubo Motore