24.06.2011

Zaključevanje druge faze aktivnosti projekta Turizem v zidanicah


Na Centru za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) se zaključuje II. faza aktivnosti projekta Turizem v zidanicah (TVZ), ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev LEADER v višini 40 % od celotne višine upravičenih stroškov. Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerjem – Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica).

Učinki sodelovanja v okviru Združenja ponudnikov turizma v zidanicah in strokovnega dela CPT Krško ter partnerja v projektu so obrodili sadove. Identificiran je proizvod TVZ, izdelan pravilnik kakovosti po tehnični in funkcionalni strani, vzpostavljen on-line spletni portal ter narejeni paketi turističnih programov.

Ponudbo je mogoče prodati tako preko spleta ali tour-operaterjem na emitivnih trgih, vzpostavljena je mreža tržnikov v Sloveniji in sosednjih deželah. Imamo know-how udejanjanja te oblike turizma. Proizvod TVZ ima vzpostavljeno osnovno podporno infrastrukturo za trženje ponudbe. Tržna mreža ponudnikov se bo širila tudi v bodoče, kot tudi obseg in kakovost ponudbe, ter se še bolj povezovala s civilno, javno in zasebno sfero, kar bo zagotavljalo dovolj družabnih, izobraževanih ter zabavnih dogodkov na podeželju.

Več v kratkem povzetku projekta.

Vir: Center za podjetništvo in turizem Krško