Aktualno

20.11.2017

Cestno-prometne pridobitve v Boštanju


Toplejšo polovico letošnjega leta so zaznamovale številne manjše in večje cestno-prometne investicije na lokalnih cestah in javnih poteh, tudi na območju krajevne skupnosti Boštanj.

Občinski praznik je vselej lepa priložnost, da se nove pridobitve predajo namenu, tovrstni dogodki pa v družabnem duhu povežejo krajane in skupnost. V petkovem popoldnevu je v Dolenjem Boštanju, ob veseli pesmi Ljudskih pevcev Boštanj, najprej potekalo odprtje prenovljenega odseka javne poti na relaciji Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik, ki jo je v letošnjem letu uredila krajevna skupnost. Navzoče je nagovoril predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in se tamkajšnjim krajanom zahvalil za dobro sodelovanje pri izvedbi investicije.

Sledila je še priložnostna slovesnost z odprtjem celovito posodobljenega odseka lokalne ceste od trgovine Extraform do mostu na žagi. Gre za povezavo dveh projektov skupne vrednosti 175 tisoč evrov, sofinanciranih na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Ureditev prvega, 300-metrskega odseka od križišča pri trgovini Extraform do železniške postaje, kjer je bilo tudi uradno odprtje, je zajemala sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočih odsekov pločnika, ureditve mejnih površin, odvodnjavanja, gradnjo nove veje kanalizacije v obrtni coni, zaščito obstoječih vodov ter prometno signalizacijo.

Rekonstrukcija 380-metrskega odseka lokalne ceste od križišča pri boštanjski železniški postaji do mostu čez Mirno je zajemala izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditev mejnih površin in odvodnjavanja, dograditev veje kanalizacije, cestne razsvetljave in optičnega omrežja, zaščito oziroma preureditev obstoječih vodov ter prometno signalizacijo.

Župan Srečko Ocvirk je v nagovoru poudaril pomen varnih cestnih povezav, potreb po stalnem izboljševanju prometne varnosti, cestne infrastrukture ter potrebo po izboljševanju kakovosti bivanja krajanov. Tudi odprtje teh pridobitev so s pesmijo pospremili Ljudski pevci Boštanj, blagoslov pa je opravil domači župnik Fonzi Žibert.


Odprtje javne poti Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik.


Odprtje posodobljenega odseka lokalne ceste od trgovine Extraform do mostu na žagi.