21.11.2017

Človek človeku sopotnik


5. decembra bomo obeležili mednarodni dan prostovoljstva, ki ga je leta 1985 razglasila Organizacija združenih narodov. To je dan tudi številnih občank in občanov sevniške občine, ki s prostovoljnostjo, solidarnostjo in prijaznim delom na raznih področjih prispevate k lepšemu in prijetnejšemu življenju v družbi, za kar velja iskrena zahvala.

Da je Sevnica prostovoljstvu prijazno mesto, so v letošnjem letu prepoznale in ta naziv podelile Slovenska filantropija in članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. V obrazložitvi priznanja so podeljevalci med drugim zapisali, da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna skoraj tretjina vseh občanov. Prostovoljskim organizacijam občina nudi finančno podporo in uporabo občinskih prostorov za prostovoljske aktivnosti – za programe, redno delo, izobraževanja in usposabljanja.

»Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha,« so še zapisali v obrazložitvi priznanja. Med številnimi je lep zgled in primer dobre prakse prostovoljstva tudi program Sopotniki. Na pobudo in v dobrem sodelovanju Centra za socialno delo Sevnica so z letošnjim letom na območju občine na voljo brezplačni prevozi za starejše, ki jih v koordinaciji z Družinskim inštitutom Zaupanje in lokalno skupnostjo omogoča Zavod Sopotniki.

Koordinatorica enote Sopotniki Sevnica Tanja Kralj in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik.

Cilj programa je pomagati starejšim brez lastnega prevoza pri opravljanju obveznosti in vključevanju v aktivno družbeno življenje. »Z našo storitvijo želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Sopotniki tako starejše zapeljemo k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne prireditve in še kam,« so predstavili predstavniki Zavoda Sopotniki na konferenci Človek človeku sopotnik, ki je potekala v sklopu prireditev ob občinskem prazniku ter je bila namenjena predstavnikom sevniških javnih ustanov in zavodov za spoznavanje in izmenjavo izkušenj.

Predstavljeno je bilo, da v sevniški občini storitve programa Sopotniki redno uporablja že blizu 90 občanov, v izvajanje pa je vključenih več prostovoljcev. Klice sprejemajo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, in sicer na telefonsko številko (031) 33 81 87.