Aktualno

24.11.2017

Iz občine Sevnica v Državni svet izvoljena dva člana


V tem tednu so potekale volitve v Državni svet, zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.

Državni svet sestoji iz 40 članov, in sicer dvaindvajsetih predstavnikov lokalnih interesov, po štirih predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter šestih predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Organizacijo državnega sveta ureja zakon, same pristojnosti pa so napisane v ustavi.

V sredo so najprej potekale volitve predstavnikov lokalnih interesov za člane Državnega sveta Republike Slovenije. Iz 20. volilne enote je bil izmed treh kandidatov z veliko večino glasov elektorjev iz občin Krško, Brežice in Sevnica izvoljen župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, čigar predlagatelj kandidature je bil Občinski svet Občine Sevnica. Ob županski funkciji bo tako Srečko Ocvirk opravljal tudi petletno funkcijo državnega svetnika.

Včeraj so bile izvedene še volitve predstavnikov funkcionalnih interesov, med njimi predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter članov negospodarskih dejavnosti. Iz občine Sevnica je član Državnega sveta postal tudi Tone Hrovat s Preske, in sicer kot predstavnik s področja vzgoje in izobraževanja.