Aktualno

30.11.2017

Zlati jubilej vrtca v Krmelju


V Krmelju so včeraj, 29. novembra, pripravili praznovanje ob 50. jubileju delovanja vrtca s prepletom otroškega petja, plesa in igre. Prireditev so poimenovali z naslovom »Pol stoletja v vrtčevskih copatkih«, in v tem duhu je bila osrednja gostja prireditve Muca Copatarica, ki je poskrbela za nadvse prijetno vzdušje in veselje najmlajših. Vse to je z nastopom nadgradil še Vili Resnik, ki je prav tako obiskoval krmeljski vrtec oziroma malo šolo.

Številnim navzočim so bili s strani Guste Mirt, ravnateljice Osnovne šole Krmelj, pod okriljem katere deluje vrtec, predstavljeni temeljni mejniki v razvoju vrtca. Izpostavila je pomen prijaznega in sodelovalnega delovnega okolja, pa tudi  stalne povezanosti in dobrega sodelovanja vzgojno-izobraževalne ustanove s širšim okoljem.

Družbeno življenje, z njim pa potrebe časa, je bilo leta 1967, ob prvih korakih delovanja vrtca, drugačno. Gospodarstvo je bilo v fazi razvoja, organizacija dela in časa za družino razporejena drugače. Vrtec je sprva obiskovalo 14 malčkov. Po petih desetletjih delovanja in prilagajanja na različne državne zakonodajne spremembe v organizaciji sistema varstva otrok je vrtec iz prostorov v zgradbi bivše rudarske bolnišnice zrasel v veliko, prijazno in pisano hišo, ki je danes drugi dom 124 malčkom v sedmih oddelkih. »Varno in prijetno počutje otrok je naša skupna naloga, tako lokalne skupnosti, ki zagotavlja materialne in prostorske pogoje za delovanje šol in vrtcev, kot učiteljev, vzgojiteljev in staršev, ki otrokom nudite kakovostno vzgojo in izobraževanje,« je ob jubileju dejal župan Srečko Ocvirk.

Ob 50-letnici pričetka delovanja vrtca v Krmelju so čestitke podale tudi mag. Andreja Čuk, predstojnica novomeške območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in s strani Sveta staršev Osnovne šole Krmelj Nuša Vidmar.