12.12.2017

Srečanje prostovoljcev programa Starejši za starejše


V prostorih Gostišča Ulčnik v Tržišču je včeraj, 11. decembra, potekalo vsakoletno srečanje prostovoljcev iz vrst sevniških društev upokojencev, ki izvajajo projekt Starejši za starejše.

Gre za program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Program je zasnovan tako, da strokovno usposobljeni prostovoljci skupaj z različnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju pomagajo tistim starejšim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Prostovoljcem sta se za odgovorno in srčno delo zahvalila župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka za družbene dejavnosti Roman Strlekar ter predstavila vse segmente, s katerimi lokalna skupnost pomaga pri izvajanju tovrstnih programov, med njimi neposredne proračunske spodbude ter zagotavljanje infrastrukture in urejenih objektov družbenih dejavnosti, ki so prostori srečevanja in krepitve družbene kohezivnosti.

V imenu organizatorjev je prisotne pozdravil koordinator dogodka Ludvik Cesar, predsednik Društva upokojencev Razbor. O vsebini in uspešnosti projekta je spregovorila regijska koordinatorica Ida Križanec, ki je poudarila dosego še višjega odstotka dejavnosti in učinkovitosti od pričakovanega ob začetku leta. Program je v letošnjem letu sicer prejel več priznanj, med njimi Državljan Evrope, kar je prav tako potrditev dobrega dela.