21.12.2017

Zadnja seja občinskega sveta v letu 2017


Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so v torek, 19. decembra, na zadnji letošnji seji, sprejeli Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica, s čimer se prej veljavni, za tekoče leto uveljavljeni odlok, usklajuje s pravno podlago oziroma z zakonodajo, ki je podlaga za določitev in izračun nadomestila.

S strani Ministrstva za okolje in prostor so slovenske občine prejele navodilo, naj skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije sprejmejo novi odlok, s čimer se izogne morebitnim nejasnostim glede veljavnosti pravne podlage za odmero in izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Besedilo in vsebina odloka se ne spreminjata, prav tako se vsebinsko se v ničemer ne spreminja utečenega načina odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.