19.01.2018

Objavljeni razpisi za področja kulture, mladine ter zdravstva in sociale


V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so z današnjim dnem objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

Predmet javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v leti 2018 sofinancirala Občina Sevnica, so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je 48.000 evrov.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma osebno na Občini Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica). Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

***

Objavljen bo tudi javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2018, predmet katerega je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

***

Javni razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno vrednostjo 15.000 evrov zajema možnosti sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh www.obcina-sevnica.si in www.kstm.si oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

***

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2018 bo objavljen po končnem sprejetju letnega programa športa in odloka o postopku in merilih za sofinanciranje s strani občinskega sveta Občine Sevnica. Javna razpisa za področja gospodarstva in turizma pa bosta objavljena po dopolnitvi pravilnikov s predmetnih področij, prav tako s strani občinskega sveta.

Javni razpis s področja kmetijstva je v teku do 12. februarja.