23.02.2018

Vabljeni k sooblikovanju turističnega razvoja Sevnice


Poslanstvo dela Občine Sevnica je v prvi vrsti zagotavljanje kakovosti življenja občank in občanov. Tukajšnje prijetno okolje ponuja res veliko vabljivih doživetij, ki so privlačna ne le za domačine, temveč tudi za obiskovalce od blizu in daleč. Večja medijska izpostavljenost je v svetu prinesla dodatno zanimanje za Sevnico in dnevna povpraševanja turistov po različnih produktih, kar je odprlo aktivno prepoznavanje novih razvojnih možnosti ter priložnosti in izzivov, ki jih prinaša turizem.

Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pričela s pripravo Strategije razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019–2024, s ciljem dobro načrtovanega in premišljenega nadaljnjega razvoja turizma kot pomembne gospodarske panoge. Strategija, ki bo nastajala do konca letošnjega leta, bo skladna s sodobnimi dokumenti na področju trajnostnega turizma, tudi z nacionalnim strateškim dokumentom Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Ključno je zavedanje, da turizem ni zgolj gospodarska dejavnost, ampak orodje za razvoj lokalne skupnosti in destinacije. Turistična destinacija pa so domačini, ponudniki in načrtovalci, pogosto z različnimi interesi, pa vendar odvisni drug od drugega. Zato je izjemno pomembno sodelovanje. In prav sodelovanje je tudi ključ do uspešnega razvoja turizma in oblikovanja kakovostne Strategije razvoja turizma, ki bo uporabna in bo vključevala vse turistične deležnike.

Trajnostnega razvoja turizma pa ni brez upoštevanja mnenj, predlogov in volje lokalnega prebivalstva . Samo zadovoljen občan je lahko zagotovilo zadovoljnega turista. Prav tako so občani tisti, ki se morajo odločiti, kakšen turizem je sprejemljiv. Je to aktivni turizem? Kulinarični in vinski turizem? Kulturni turizem? Vse to so izjemno pomembna vprašanja, saj k razvoju turizma pristopamo odgovorno in z mislijo na naše zanamce.

Zato vas vabimo, da pri pripravi strategije  sodelujete s svojimi mnenji in predlogi, ki jih preko spletnega vprašalnika lahko podate do 15. marca 2018. Vprašalnik je objavljen na povezavi www.obcina-sevnica.si/anketa.