07.07.2011

Pričetek gradnje odprtega širokopasovnega omrežja


Z otvoritveno slovesnostjo in položitvijo prvih metrov kabla se je 1. julija na Belem Griču v občini Mokronog-Trebelno pričela gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Mirna Peč, Mirna, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk. Gre za najobsežnejši projekt gradnje tovrstnega omrežja v Sloveniji.

Sodobno optično omrežje v višini 14,6 milijona evrov javnih sredstev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v manjšem deležu Republika Slovenija. Spomnimo, da je konzorcij občin uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo iz evropskih virov ter pridobil sredstva za projekt širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti na območjih, kjer tovrstno omrežje še ni zgrajeno oziroma tržnega interesa za gradnjo zanj ni. Skoraj 10 milijonov zasebnih sredstev pa bo zagotovil izbrani soinvestitor, družba GVO d.o.o. iz Ljubljane, ki bo omrežje zgradila ter nato upravljala in vzdrževala.

Na slovesnem začetku gradnje je Občino Sevnica zastopal direktor občinske uprave Zvone Košmerl, dogodka pa so se udeležili tudi predstavniki ostalih v projekt vključenih občin in direktor podjetja GVO Edo Škufca. Simbolično so zasuli jarke s prvimi metri položenih cevi za novo odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, ki bo skupno dolgo okrog 950 kilometrov. Pogodbeni rok za izgradnjo se izteče konec leta 2012.

Gradnja omrežja v občini Sevnica

Občina Sevnica je načrte predvidenih tras v pregled posredovala vsaki od desetih krajevnih skupnosti, ki bodo preko svojih predstavnikov posredovale informacije krajanom. V krajevni skupnosti, kjer se bodo izvajala gradbena dela, bo dvakrat tedensko na voljo info-točka, kjer bodo krajani lahko zastavljali morebitna vprašanja o izgradnji omrežja.

Pripravljena je tudi zloženka, ki jo z namenom obveščanja o nameri izgradnje širokopasovnega omrežja dobijo vsa gospodinjstva v občini. Izvedba projekta se bo v sevniški občini, kjer je predvidena izgradnja 2440 priključkov, pričela v tem mesecu.

 

Foto: Občina Mokronog-Trebelno