Aktualno

09.03.2018

Aktualni javni razpisi: 96 tisoč evrov za pospeševanje razvoja gospodarstva, 116 tisoč evrov za šport in 13 tisoč evrov za turistične prireditve


Predmet javnega razpisa s področja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 96 tisoč evrov. Rok za prijavo na razpis je 18. maj 2018.

Dodatne informacije Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Veselinović (07 81 61 205, jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa je 116 tisoč evrov, prijave na razpis pa morajo biti oddane do 26. marca 2018. V sklopu netekmovalnega športa je predmet javnega razpisa prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov. V sklopu tekmovalnega športa je predmet javnega razpisa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni šport in šport invalidov. Predmet razpisa pa je tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev in športne prireditve, med njimi rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

Dodatne informacije: Maja Grabrijan (07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

Odprt je tudi javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, katerega predmet je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 13 tisoč evrov. Rok za prijavo na razpis je 10. april 2018.

Dodatne informacije Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Veselinović (07 81 61 205, jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

Celotna vsebina razpisov je dostopna na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, pod rubriko Javni razpisi. Roki za vse ostale razpise, med njimi s področij kmetijstva, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale, so se iztekli v mesecu februarju.