08.07.2011

Velik korak naprej za izgradnjo nove šole v Tržišču


Občina Sevnica je s strani Ministrstva za šolstvo in šport prejela pozitiven sklep o sofinanciranju izgradnje nove osnovne šole v Tržišču. Država bo investicijo sofinancirala v znesku 1,7 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 40 odstotkov njene celotne vrednosti. Projekt izgradnje nove šole je za kraj in okolico zelo pomemben, saj so obstoječe stavbe, v katerih se odvija osnovnošolski pouk, dotrajane in neuporabne.

Nov objekt Osnovne šole Tržišče je predviden na mestu obstoječe montažne šole, ki bo predhodno odstranjena. Načrtovani so prostori za devet oddelkov, knjižnica, šolska kuhinja z jedilnico, tehnični prostori in prostori za upravo šole. Šolarjem in zaposlenim bo na voljo večnamenski prostor, pa tudi telovadnica z garderobami in tribunami. Novi objekt bo pri telovadnici deloma podkleten, trakt z učilnicami in drugimi naštetimi prostori pa dvoetažen.

Okolju prijazna šola

V novi šoli je načrtovan sistem ogrevanja z lesnimi sekanci. Ob dejstvu, da sevniška občina premore veliko gozdnih površin, je za lokalne lastnike gozdov kot potencialne dobavitelje lesa to velika prednost, tako pri tem kot tudi pri drugih objektih. Poleg tega je načrtovana izgradnja male biološke čistilne naprave, iz katere bo očiščena voda speljana v meteorno kanalizacijo in nato v Tržiški potok.

Izboljšanje prostorskih pogojev in zvišanje kakovosti pouka

Poleg same izgradnje nove šole so cilji investicije tudi izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje devetletne osnovne šole, zmanjšanje razpršenosti in zvišanje kakovosti osnovnošolskega pouka ter lažja organizacija in izvedba dela za zaposlene.

Zdajšnjo in bodočo lokacijo nove osnovne šole v Tržišču odlikujeta lepa in zelena okolica, odprtost pogledov in z drevjem obdan Tržiški potok. Med številnimi pozitivnimi lastnostmi sta tudi dobra infrastrukturna navezava na kraj in lahka dostopnost.

 

 

Vir grafičnega gradiva: Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.