Aktualno

13.04.2018

Dan, posvečen sevniški voščenki


Sadjarstvo Blanca je danes dopoldan pripravilo dogodek ob zasaditvi nasada sevniške voščenke, tako imenovano precepljanje starejših jablanovih dreves s cepiči sevniške voščenke. S cepiči sevniške voščenke so precepili 500 dreves sorte elstar in zasadili 90 dreves te sorte v nasad na Blanci.

Namen revitalizacije avtohtonih starejših sort jablan je povezan s povečanim povpraševanjem trga, hkrati pa podjetje pa kot velik regionalni sadjar čuti odgovornost, da podpre ohranjanje in ponovno oživitev sevniške voščenke v okviru načel krepitve lokalne samooskrbe. Ob intenzivnem uveljavljanju novih sort je skrb za ohranjanje starih sort toliko bolj pomembna, tako z vidika ohranjanja genetskega materiala, pomena ohranjanja sortnosti v ponudbi jabolk, je izhodiščni material za vzgojo novih sort, skrbi za ohranjanje ravnovesja v naravi in ima močan gospodarski pomen.

Današnji dogodek je soorganizirala Občina Sevnica. Lokalna skupnost je z več aktivnostmi v preteklosti že krepila prepoznavnost sevniške voščenke, prav tako pa vseskozi deluje z načeli krepitve oskrbe s hrano iz domačega okolja.

Poleg direktorja Sadjarstva Blanca Jožeta Ratajca sta navzoče pozdravila župan Srečko Ocvirk in dr. Stanislav Tojnko z mariborske Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je predstavil postopek precepljanja. Direktor Sadjarstva Blanca se je zahvalil več sodelujočim, med njimi še posebej Ivanu Kozoletu, ustanovitelju skupine Evrosad, katere del je tudi Sadjarstvo Blanca.

Predsednica Turistične zveze občine Sevnica Annemarie Culetto je ob tej priložnosti vse prijazno povabila na zasaditev sevniške voščenke ob svetovnem dnevu Zemlje. Njihov dogodek bo naslednji petek, 20. aprila, v Krmelju. Lep kulturni program je prispevala Osnovna šola Blanca, Aktiv kmečkih žena Blanca pa je pripravil domače dobrote.