11.04.2018

Prva delovna srečanja s ponudniki turističnih dejavnosti


Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pristopila k snovanju strateškega dokumenta za razvoj turizma v obdobju od 2019 do 2024, s katerim želimo postaviti temelje sodobnim pristopom in trendom v turizmu ter hkrati slediti tudi razvoju turizma na nacionalni ravni.

Na prvih srečanjih v okviru projektne skupine, ki je zadolžena za pripravo Strategije razvoja turizma Občine Sevnica, so bili izpostavljeni trije ključni tematski sklopi, na katerih bomo gradili nadaljnjo ponudbo in razvoj sevniškega turizma: gastronomija, pohodništvo in kolesarstvo ter doživetja podeželja.

V eni od prvih faz je namen vzpostaviti stik z aktivnimi deležniki v prostoru, ki se aktivno ukvarjajo s turizmom in z njim povezanimi dejavnostmi oziroma imate izdelane načrte ali ideje za razvoj na tem področju.

Prav s tem namenom so se aktivni deležniki, ki delujejo na področju turizma, za prepoznavanje stanja in trendov v izbrani stroki ter definiranja potreb in priložnosti srečali na 1. delavnici, ki je za vse tri sklope potekala 10. aprila v novo-odprtem Hostlu Trimček na Blanci.

V nadaljevanju bo navedenim trem sklopom dodan še sklop kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil. Z deležniki vseh sklopov sta načrtovani v nadaljevanju še dve delavnici oziroma srečanji.