17.04.2018

Zavarovanje cestno-železniškega prehoda v Pijavicah


Slovenske železnice–infrastruktura in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta obnovili in s sodobno signalno-varnostno napravo z zapornicami zavarovali nivojski cestno-železniški prehod v Pijavicah.

Na prehodu lokalne ceste za Pijavice in Hrastovico čez regionalno železniško progo Sevnica-Trebnje, pri železniški postaji Pijavice, so se v preteklosti ob precejšnjem prometu že dogajale nesreče, ki pa k sreči niso zahtevale žrtev. Nova pridobitev, ki že obratuje, je pomemben prispevek k večji prometni varnosti.

Vse voznike pozivamo k doslednemu upoštevanju signalizacije.