18.05.2018

Jubilejno, 50. tekmovanje "Kaj veš o prometu?"


Občina Sevnica veliko pozornosti namenja krepitvi trajnostne mobilnosti. Poleg infrastrukturnih projektov, ki zrcalijo skrb za zdravje človeka in narave, je močan poudarek dela namenjen sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami, katerih ustanoviteljica je. Poseben poudarek je namenjen vzgojnemu delu z mladimi v cestnem prometu, k čemur občina pristopa z organizacijo raznih preventivnih dogodkov. Še posebej pomembno je vsakoletno, letos že 50. občinsko oziroma kvalifikacijsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, ki sta ga v sredo organizirala Občina Sevnica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica v sodelovanju z osnovnimi šolami, Policijsko postajo Sevnica in Avtošolo Prah Sevnica.

V uvodnem delu so tekmovalcem varno vožnjo zaželeli župan Srečko Ocvirk, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič in komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica Drago Kovač in koordinator tekmovanja Jurij Kuhar sta tekmovalcem in tekmovalkam predstavila ključna navodila. Sledil je teoretični preizkus znanja iz cestno-prometnih predpisov, preizkus spretnostne vožnje s kolesom na poligonu, nato pa še ocenjevalna vožnja v mestu Sevnica. Preizkus znanja je skozi celotno dopoldne budno spremljala ocenjevalna komisija predstavnikov vseh sodelujočih institucij.

Med skupno 36 udeleženci iz šestih osnovnih šol je bil najuspešnejši Gaj Brudar iz OŠ Krmelj, ki bo kot najbolje ocenjeni tekmovalec sevniško občino 26. maja zastopal na državnem tekmovanju v Ljubljani. Drugo mesto sta z enakim rezultatom osvojila Žiga Tibljaš iz OŠ Boštanj in Luka Lazar z Osnovne šole Majcna Šentjanž. Na vrhu skupinskega seštevka točk je bila OŠ Tržišče, druga OŠ Boštanj, tretja pa OŠ Blanca.

Razglasitev rezultatov je bila letos, ob visokem jubileju, še posebej slovesna. Navzoče je nagovoril, svoje prijetne spomine na prometno tekmovanje delil in pomen pridobljenega znanja ovrednotil osrednji gost dogodka, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Bojan Žlender. Ob tej priložnosti so bile s strani organizatorjev podeljene posebne zahvale tudi nekdanjim in aktualnim mentorjem prometne vzgoje.

Spremljevalni program tekmovanja je zajemal zanimive izobraževalne vsebine s področja kolesarstva za vse učence in učenke 4. in 5. razredov vseh osnovnih šol sevniške občine, med njimi preizkus kolesarskega poligona, predstavitev vsebin dela policista na kolesu ter predstavitev Kolesarskega društva Sevnica in Kolesarskega centra Krško-Sevnica. Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovnih šol Blanca, Milana Majcna Šentjanž in Sava Kladnika Sevnica.