18.05.2018

Urejanje zelenih javnih površin kot ogledalo kraja


Večjo kakovost življenja občanov in dober vtis v očeh zunanjih obiskovalcev poleg gostoljubja in prijaznosti gradijo različni segmenti, med njimi: urejenost in dostopnost javnih objektov, varnost cest in kolesarskih stez, naravna in kulturna dediščina, močno pa tudi urejenost javnih površin, hortikulturne ureditve in ocvetličenost mesta. Zelene javne površine je potrebno urejati in zasajevati, tako urejene pa so hkrati tudi vzor drugim lastnikom zemljišč.

Lokalna skupnost pri tem na strokovni ravni sodeluje z Arboretumom Volčji Potok. Skupaj z njihovimi strokovnjaki je bil opravljen terenski ogled mesta in okolice ter postavljeni ciljni načrti. Kot eden od dogovorov, kaj je potrebno urediti najprej, je bil v prvi fazi urejen rondo pred stičiščem novega in starega mestnega jedra Sevnice pri Sparu, v načrtu pa je ureditev še več drugih bolj izpostavljenih točk, ki bodo izvedene skladno z zmožnostmi.