21.05.2018

Obvestilo o objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 v Uradnem listu Republike Slovenije


v petek, 18. 5. 2018, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 33/2018 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018033.pdf) objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 2 (SD OPN2). V veljavo stopi 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer 26. 5. 2018.