08.06.2018

Srečanje z najuspešnejšimi učenkami in učenci letošnje generacije


Na sevniškem gradu je včeraj potekal sprejem najuspešnejših učenk in učencev osnovnih šol sevniške občine, ki so skozi devetletno izobraževanje izkazali izjemne uspehe, velik potencial na različnih področjih, posegali po najvišjih ciljih ter dajali vzor in zgled svoji generaciji. Pohvalo in knjižno darilo, letos izdano monografijo o življenju Ernesta Kruleja, je letos prejelo 34 učenk in učencev, predlaganih s strani šol.

Na sprejem so vsako leto povabljeni učenci in učenke osnovnih šol, ki so v zadnjem triletju prispevali k ugledu šole in izstopali po uspehih in rezultatih iz znanja, športnih in šahovskih dosežkih, na kulturnem področju, v projektih šole in na natečajih ali dosegli uspeh na državnem ali mednarodnem tekmovanju. Iz Glasbene šole Sevnica pa sta kriterija izbora doseženi uspehi učencev na glasbenih tekmovanjih oziroma njihovo nadaljevanje šolanja na srednji šoli glasbene smeri.

Goste sta nagovorila gostitelj sprejema, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, in predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol sevniške občine, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece. Prireditvi je sledil še vodeni ogled gradu.