11.07.2011

Spremljanje trase optičnega omrežja preko spletne strani


Spletna stran Občine Sevnica nudi povezavo do prostorsko dobro predstavljivega in ažurnega vpogleda predvidene trase optičnega omrežja v sevniški občini, ki je v fazi gradnje. Pod rubriko Optično omrežje sta dostopni dve obliki vpogleda, in sicer v dvo- in tridimenzionalni obliki.

Načrt predvidenih tras je javnosti dostopen v spletni aplikaciji PISO, Prostorsko–informacijskem sistemu občin, ki poleg obravnavanega nudi še veliko drugih zelo uporabnih in enostavno dostopnih podatkov (natančni letalski posnetki, kataster, infrastruktura …). Uporaba je enostavna, saj aplikacija ne zahteva namestitve programov ali registracije uporabnika. Natančna navodila so priložena.

Ogled predvidene trase širokopasovnega omrežja pa je možen tudi v aplikaciji Google Earth, ki s 3D prikazom konfiguracije terena omogoča še boljši pregled projekta.