12.06.2018

Vzpostavitev javne mreže defibrilatorjev tudi s preglednostjo preko zemljevida


Defibrilator je elektronska naprava, ki rešuje življenja ob nenadnem zastoju srca. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem pomaga rešiti življenje. V kritičnih situacijah je ključno, da je delovanje defibrilatorja tehnično brezhibno.

Na območju sevniške občine je bilo v preteklosti v sodelovanju različnih institucij in na veliko pobud občanov nabavljeno večje število defibrilatorjev, ki so javno dostopni. Z namenom celovitega, sistematičnega in rednega vzdrževanje sta Občina Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica pristopila k organiziranju javne mreže defibrilatorjev, zagotovljena so sredstva za redno vzdrževanje, hitra preglednost pa je preko zemljevida urejena na spletni strani Občine Sevnica (klik na povezavo).

Po celotnem teritoriju občine Sevnica je nameščenih 16 defibrilatorjev:

 • Defibrilator pri krajevni skupnosti Loka, pri trgovini Mercator (Loka pri Zidanem Mostu 51)
 • Defibrilator Breg – gasilski dom
 • Defibrilator na Lisci – Tončkov dom (Podgorica 36)
 • Defibrilator Zabukovje – večnamenski dom (Zabukovje 5)
 • Defibrilator Gasilski dom Šentjanž (Šentjanž 2 c)
 • Defibrilator Veliki Cirnik – trgovina (Veliki Cirnik 26)
 • Defibrilator na vratarnici Inkos d.o.o. (Krmelj 51)
 • Defibrilator Gabrijele – vhod v butik testenin Gabaroni (Gabrijele 6 a)
 • Defibrilator Tržišče – Petrol (Tržišče 14 c)
 • Defibrilator Studenec – Gasilski dom (Studenec 43)
 • Defibrilator Blanca – večnamenski dom (Blanca 24)
 • Defibrilator Boštanj – Gasilski dom (Boštanj 30)
 • Defibrilator Lisca Sevnica (Prešernova 2)
 • Defibrilator Gasilski dom Sevnica – kulturna dvorana (Kvedrova 25)
 • Defibrilator Grad Sevnica – atrij
 • Defibrilator Občina Sevnica, pri vhodu za JSKD (Glavni trg 19)

Vzpostavljena javna mreža se bo v prihodnje zagotovo še dopolnjevala, predvsem v luči izboljševanja standardov dostopnosti, posebej na takšnih območjih občine, kjer defibrilator v javni mreži še ni hitro dostopen.