Aktualno

19.06.2018

Posvet, namenjen deležnikom s področja turizma in zainteresirani javnosti


Pripravljavci Strategije razvoja turizma občine Sevnica – Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru – so 18. junija v Gostilni Janc na Studencu pripravili na 1. posvet, namenjen deležnikom s področja turizma in zainteresirani javnosti.

Strateški dokument na področju turizma se v sodelovanju z deležniki pripravlja od začetka letošnjega leta. Osnova za dobro načrtovanje sta bila najprej celovit pregled stanja na področju turizma in jasno zamišljen pogled v prihodnost – vizija. Na posvetu, ki je potekal v obliki delavnice, pa je bil cilj turističnim deležnikom in zainteresirani javnosti – predstaviti dosedanje delo in s pomočjo navzočih preveriti oziroma dopolniti ugotovitve, ki bodo izhodišče za pripravo načrta razvoja turizma v prihodnje.

Po pozdravnem nagovoru župana Srečka Ocvirka je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasta Kuzmički predstavila aktivnosti Občine Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek pa dejavnosti in projekte javnega zavoda na področju turizma. Predstavitev stanja izdelave strategije in povzetkov posnetka stanja na področju turizma na območju sevniške občine sta podala pripravljavca s strani Fakultete za turizem Nejc Pozvek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Sledila je aktivna razprava z izpostavitvijo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na področju turizma v občini Sevnica, vključno s pogledom v prihodnost in iskanjem izhodišč za nadaljnjo vizijo, pripravo ukrepov ter aktivnosti v strateškem dela dokumenta.

V sklopu izdelave Strategije razvoja turizma občanke in občane še vedno vabimo k interaktivnemu sodelovanju pri pripravi strateškega dokumenta na področju razvoja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti. Vabljeni, da izpolnite projektni list in nam posredujte vaše projektne ideje, ki jih želite udejanjiti v naslednjih petih letih na področju turizma ter kakovosti življenja na območju občine Sevnica. Ideje bodo umeščene v akcijski načrt, kar posledično pomeni lažje izvajanje aktivnosti, saj bodo prepoznane in na ta način sestavni del strategije razvoja turizma.

Projektni list je dostopen na spletni strani www.obcina-sevnica.si

pod rubriko Strategija razvoja turizma.