02.07.2018

Urejanje Kladnikove ulice v Sevnici in gradnja pločnika v Rovišču


V sklopu ureditve Kladnikove ulice v Sevnici se na 300-metrskem odseku izvaja rušenje dotrajanih in gradnja novih podpornih zidov z ureditvijo mejnih zemljišč ter zaščito oziroma prestavitvijo tangiranih komunalnih in elektro vodov. Dela se bodo nadaljevala z gradnjo nove kanalizacije, v zaključni fazi pa bo sledila še ureditev vozišča ulice s pešcem prijaznimi prometnimi ureditvami. Investitorja projekta sta Občina Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica.

V teku je prva faza izgradnje pločnika v Rovišču pri Studencu, ki obsega izgradnjo pločnika dolžine 250 metrov ob regionalni cesti skozi Rovišče, od priključka za Hudo Brezje do križišča pri cerkvi. Investicija vključuje izvedbo prehoda za pešce, ureditev meteornega odvodnjavanja odseka, preureditev križišča pri cerkvi in gradnjo nove cestne razsvetljave. Zaradi posegov je potrebno izvesti tudi zaščitne in ureditvene posege na mejnih zemljiščih. Investitor ureditve je Občina Sevnica.