13.07.2011

Zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2011


 

Občina Sevnica je na spletni strani objavila razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2011.

Občina ob svojem prazniku, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine ter organi lokalne skupnosti. O podelitvi priznanj s sklepom odloči občinski svet na predlog Odbora za priznanja.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 22. avgust 2011, posredovati pa jih je potrebno na naslov: Občina Sevnica, Odbor za priznanja, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.