Aktualno

07.08.2018

Infrastrukturne ureditve po sevniški občini


V poletnih tednih se po več krajih sevniške občine zvrščajo razne infrastrukturne ureditve, katerih namen je predvsem povišanje ravni cestno-prometne varnosti, ob tem pa tudi splošna ureditev bivanjskega okolja.

V juliju je Občina Sevnica asfaltirala 500-metrski odsek ceste na relaciji od vasi Stranje proti Mrzli Planini. Investicija je bila usklajena z Občino Krško, ki je od meje s sevniško občino prav tako asfaltirala manjkajoči 300-metrski na delu te prometnice (na fotografiji). Na novo je v krajevni skupnosti Zabukovje asfaltiran prej makadamski odsek javne poti do zaselka Srebotno v dolžini 250 metrov.


Pomembna prometna izboljšava


Zaključena je asfaltacija križišča v kraju Hinje v krajevni skupnosti Šentjanž. Križišče je z razširitvijo sedaj bolj pregledno, urejeno pa je tudi odvodnjavanje. Skupaj s krajevno skupnostjo in krajani je bila sočasno urejena in asfaltirana javna pot do križišča iz smeri Primštala v dolžini 1.200 metrov.


Prenovljeno križišče v kraju Hinje


Izvajan je bil tudi projekt rekonstrukcije cestišča na 420-metrskem odseku občinske ceste na relaciji Laze pri Boštanju–Konjsko, in sicer od naselja Radna v smeri proti Konjskem. Projekt je zajemal ureditev odvajanja zalednih in meteornih voda, z novo asfaltno prevleko pa je poskrbljeno za bolj varno in udobno vožnjo.


Cesta proti Konjskem


Ob regionalni cesti Loka pri Zidanem Mostu–Breg, od priključka za Šentjur na Polju mimo železniške postaje do gasilskega doma na Bregu, potekajo dela za izgradnjo povezovalne poti v dolžini približno 450 metrov. Ureditev je namenjena povečanju prometne varnosti tega območja, v nadaljevanju pa bo možna tudi povezava do naselja Breg. Ob pričetku gradnje so bila najprej izvedena dela za zaščito oziroma prestavitev obstoječih železniških signalno-varnostnih naprav. Dela se nadaljujejo z gradnjo drenaže in ustroja poti, istočasno pa se ureja tudi parkirišče pri železniški postaji. Dela bodo predvidoma zaključena do sredine oktobra.


Izgradnja povezovalne poti