21.07.2011

Začetek gradnje optičnega omrežja na območju občine Sevnica


Z julijem se je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja pričela tudi na območju občine Sevnica.  Občina Sevnica teži  k temu, da se pri gradnji optičnega omrežja zaradi racionalizacije stroškov in posegov v prostor projekti združujejo. Tako se ob odprtih kanalizacijskih, vodovodnih in električnih napeljavah tam, kjer je to možno, istočasno izvaja tudi polaganje optičnega kabla.

Vsa gospodinjstva v občini so bila predhodno o gradnji s strani izvajalca del, podjetja GVO  d.o.o. seznanjena preko informativne zloženke. Vpogled na predvideno traso je občanom na voljo preko občinske spletne strani v aplikacijah PISO in Google Earth, informacije o projektu pa bodo posredovane tudi preko Grajskih novic, Posavskega obzornika in na občinskem kabelskem sistemu Axa.

 

Modre in rdeče pike

V aplikaciji Google Earth je mogoče natančno videti z rdečimi in modrimi pikami označena gospodinjstva na območju izvedbe projekta. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je na podlagi obstoječih sivih in belih lis določilo 2442 gospodinjstev, ki bodo imela možnost prednostne priključitve v prvi fazi, to je takoj po končani izgradnji. Ta gospodinjstva so v aplikaciji označena z rdečimi pikami.

Ostala gospodinjstva, ki so v aplikaciji označena z modrimi pikami, pa bodo imela možnost priključitve ob predhodni potrditvi priklopa s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo bo soglasje izdalo na podlagi prijave zainteresiranih uporabnikov za priklop Telekomu.

Pomembno je poudariti, da se za priklop na optično omrežje odloči vsako gospodinjstvo zase in da imajo možnost priklopa vsi. Prednost bodo imela gospodinjstva, ki so označena z rdečo, modra pa takoj po pridobitvi soglasja s strani ministrstva.

V času izgradnje priklop cenejši

Cena priklopa za tiste, ki so po določilih ministrstva upravičeni do takojšnjega priklopa (rdeče pike), znaša 192 EUR. V ceni je zajet izkop od glavnega voda do objekta, položitev kabla do objekta ter vgradnja hišne omarice. Ravno toliko bodo za priklop plačala gospodinjstva v drugi fazi priklapljanja (modre pike). Tako bo znašalo plačilo zanje ob prijavi najprej 132 evrov, po prejemu soglasja za priklop s strani  ministrstva pa bo potrebno doplačati še 60 evrov.

Omenjene cene bodo veljale le za tiste, ki se bodo za priklop odločili v času gradnje optičnega omrežja. Po izgradnji oziroma po zaključku investicije, to je po preteku 18 mesecev od začetka gradnje, bo cena priključka obračunana po dejanskih stroških posegov v prostor in priključitve.

Omrežje zgrajeno v 18 mesecih

Izgradnja celotnega omrežja naj bi se po pogodbi zaključila v 18 mesecih. O priklopih na omrežje se bodo zainteresirani pogovarjali neposredno z izvajalcem del, podjetjem GVO d.o.o. .

 

Vzorci pogodb


Pogodba za izgradnjo priključka na optično omrežje - fizične osebe


Pogodba za izgradnjo priključka na optično omrežje - pravne osebe

 


Za vsa tehnična  in izvedbena vprašanja
v zvezi z  izgradnjo širokopasovnega omrežija elektronskih komunikacij v občini Sevnica je na voljo
vodja projekta s strani izvajalca   GVO:

Boštjan Kolar
E-mail: bostjan.kolar@telekom.si
Telefon: (02) 333-26-12
GSM:     (031)235- 615

Delovodje GVO na terenu :

Bostjan.Kolar@telekom.si       GSM 031 235 615
Sebastjan.Spec@telekom.si   GSM 031 769 604 - za področje KS Studenec in KS Primož
Matejko.Resnik@telekom.si    GSM 031 227 594
Josip.Ivanisevic@telekom.si   GSM 041 774 967 - za področje KS Boštanj