31.08.2018

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice


Z današnjim dnem, 31. avgustom, je odprt javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije.

Tretje leto zapored Občina Sevnica razpisuje 10 štipendij za srednješolsko izobraževanje pridobitve izobrazbe za deficitarne poklice, in sicer v šolskem letu 2018/2019 za naslednje: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, strojni tehnik in lesarski tehnik.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katera ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki kadrovske štipendije, državne štipendije za podporo deficitarnim poklicem ali druge občinske štipendije.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko "Javni razpisi" oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.

Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra 2018.