03.09.2018

Novim znanjem in izzivom naproti


Novo šolsko leto se je danes začelo na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica. V šolske klopi je sedlo 1446 učencev v 83 oddelkih, prvošolcev bo 168. Predšolska vzgoja je zagotovljena na osmih lokacijah po občini. V šolskem letu 2018/2019 bo vrtce obiskovalo 714 otrok, vključeni pa so v 40 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki s septembrom izpolnjujejo pogoje za vključitev, odstotek slednje se po trendu iz leta v leto viša.

Pozdrav krmeljskih prvošolcev


Pozdrav tudi staršem prvošolcev.


V Sevnici nadaljujejo s tradicijo, da prvošolce na novo pot pospremijo najstarejši, devetošolci.

V zadnjem obdobju so bile na področju vzgoje in izobraževanja izvedene številne investicije, ki omogočajo kakovostno izvedbo programov: novogradnja tržiške šole, sevniškega in krmeljskega vrtca, telovadnice v Šentjanžu, prizidka k podružnični šoli v Studencu in energetske sanacije. Tudi novo šolsko leto 2018/2019 z vidika naložb v objekte prinaša več pomembnih novosti. Največji letošnji projekt je gradnja nove kuhinje v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, katere izvedba se je začela po podpisu pogodbe in uvedbi v delo v mesecu maju, dela pa bodo zaključena do sredine oktobra. V teku so gradbeno-obrtniška dela, sledi celovita oprema kuhinje. Na tej šoli bo izveden tudi nov elektro-priključek.

Od drugih investicij so bile v poletnem času izvedene sledeče: ureditev prostorov za nov oddelek vrtca v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so nova tudi zunanja igrala, menjava radiatorjev v zgradbi šole in telovadnice v Krmelju, ureditev dvorišča pri vhodu boštanjske osnovne šole, menjava kotla ter vgradnja pregradnih vrat med vrtčevskimi in šolskimi prostori na Osnovni šoli Blanca, obnova stopnišča ter nabava in postavitev kinetičnih igral v naravoslovni učilnici na sevniški šoli, nova bodo tudi zunanja otroška igrala v vrtcu v Šentjanžu. Na Studencu bo izvedena rušitev odkupljene hiše pri šoli, kar bo omogočilo ureditev zemljišča in okolice za potrebe šole in vrtca ter dodatna parkirna mesta.

Načrtovana je ureditev male telovadnice Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, za kar so bila odobrena razpisna sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po izvedenem razpisu za izbor izvajalca bo sledila izvedba ureditve telovadnice z menjavo opreme za kakovostno izvedbo športne vzgoje.