11.09.2018

Nacionalni mesec skupnega branja


Med 8. septembrom, mednarodnim dnevom pismenosti, in 8. oktobrom, ko se zaključuje Teden otroka, prvič poteka vseslovenska akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2018.

Pobuda za oblikovanje akcije je bila podana s strani Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društva slovenskih pisateljev, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Kranj, Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Njihov cilj je povezati vse, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture z namenom dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

Z aktivnostmi se ciljem Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 pridružuje tudi Knjižnica Sevnica, ki na osnovi načel prostega in enakopravnega dostopa do zapisanih dosežkov človeškega znanja skrbi za intelektualne in kulturne potrebe prebivalcev občine Sevnica, podpira vseživljenjsko učenje in razvija pismenost ter tako prispeva k vsestranskemu napredku posameznika in skupnosti. Aktivnosti Knjižnice Sevnica:

  • Od 10. do 30. septembra – tematska razstava knjig na temo športa.
  • 18. september 2018 – regijsko srečanje literatov V zavetju besede 2018, v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije, Območno izpostavo Sevnica (od 15. do 18. ure).
  • 26. september 2018 – predstavitev pesniške zbirke Trgam spomine Sevničanke Zdravke Brečko (ob 18. uri).
  • Od 1. oktobra dalje – pričetek bralne značke Beremo tudi za zabavo.
  • 3. oktober – uvodna pravljična urica v novi sezoni z ustvarjalno delavnico (ob 17. uri).


Četudi je v vrtcu mesec september uvajalni mesec, je razvijanje bralne kulture vsakdanja pomembna naloga tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica. Kot pravijo, stremijo k cilju, da postane branje otrokom vrednota z razvijanjem pozitivnega odnosa otroka do književnosti.

Dejavnosti na bralnem področju skozi celo šolsko leto izvajajo tudi osnovne šole sevniške občine, od razvijanja bralnih učnih strategij pri samem pouku do raznih natečajev in drugih aktivnosti.

Bogat je tudi nabor sevniških knjižnih del.