12.09.2018

Sevniški turizem naj gre v smeri trajnostne in kakovostne ponudbe z močnim lokalnim sporočilom


Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru skupaj z občino in KŠTM Sevnica aktivno nadaljuje s pripravo strategije razvoja turizma sevniške občine. Cilj dokumenta je tlakovati smeri dobro načrtovanega in premišljenega razvoja turizma kot pomembne gospodarske panoge.

Osnova za dobro načrtovanje je bil v 1. fazi celovit pregled stanja na področju turizma. Na teh temeljih je v 2. fazi sledilo oblikovanje ciljev in ukrepov za prihodnje strateško obdobje 2019–2024. Izsledki in nadaljnji koraki so bili predstavljeni včeraj, 11. septembra, na 2. posvetu za turistične deležnike in širšo javnost v sevniškem hotelu Ajdovec.

S pozdravnim nagovorom je srečanje pričel župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Kot ključni  temelj za vzpostavitev kakovostnega razvoja na področju turizma je izpostavil pomen povezovanja in sodelovanja deležnikov.

Nejc Pozvek s Fakultete za turizem je v nadaljevanju povzel dosedanje aktivnosti pri pripravi strategije. Poudaril je številne vzpostavljene stike, opravljene dejavnosti in razne ostale projekte, ki se dotikajo turizma v občini, ki so zbližali deležnike in vzpostavili prostor povezovanja. To bo po njegovi oceni na dolgi rok gotovo pripomoglo k napredku turistične panoge.

Kot ključna je izpostavil nekatera temeljna izhodišča načrtovanja turizma, z osnovo v stalnem višanju kakovosti bivalnega okolja, privlačnega za domačine in posledično tudi za obiskovalce. Ključ je v enotni usmerjenosti, ustvarjanju poglobljenih vsebin, močnem mreženju in partnerstvu med kakovostnimi ponudniki s podporo destinacijske organizacije.

V drugem delu posveta je dr. Tanja Lešnik Štuhec podrobno predstavila predvidene cilje na razvojnem in trženjskem področju, prisotne pa izzvala z vprašanjem o njihovih lastnih pogledih na destinacijo Sevnica čez 5 ali 10 let. Slišati je bilo večinoma že znana stališča, ki so brez izjeme podpirala ugotovljena dejstva dosedanjega dela na strategiji: usmerjajo se v trajnostno in kakovostno ponudbo, temelječo na močnem lokalnem sporočilu v smislu virov in vrednot. Enotna je tudi usmeritev, naj se Sevnica razvija v smeri zelene destinacije z visoko okoljsko ozaveščenostjo.

V zaključku je predstavila še model predvidenega bodočega upravljanja na nivoju destinacije, ki temelji na aktivnem vključevanju in participaciji deležnikov vseh sfer ob koordinaciji destinacijske organizacije. Model, ki je preverjeno uspešen na več destinacijah doma in v tujini in zagotavlja kakovostni (trajnostni) razvoj, je med prisotnimi dobil naklonjenost, a z zavedanjem, da sta izziv in odgovornost zelo velika.

Zaključne misli in druženje je pospremila ponudba odličnih lokalnih sestavin, prikazanih na ličnem in odličnem »sevniškem krožniku« kuhinje Hotela Ajdovec.