27.09.2018

Akcijo »Smeško in Kisko« z ogledom predstave zaključili tudi v sevniškem vrtcu


Zaključni dogodek v okviru akcije Smeško in Kisko, ki je potekala v okviru evropskega tedna mobilnosti, je bil danes še v največjem vrtcu, Vrtcu Ciciban Sevnica skupaj z enotami Kekec ter pri šolah na Studencu, v Boštanju in Loki pri Zidanem Mostu.

Ravnateljica Vlasta Fele je uvodoma zadovoljno povedala, da je bilo podeljenih več smejočih se podobic v primerjavi s tistimi, ki opozarjajo na nepravilno parkiranje. Akcije so se lotili zelo sistematično in si razdelili posamezna področja mesta oziroma krajev, v katerih so ocenjevali ustreznost parkiranja.

Več kot 300 v akciji sodelujočim otrokom, ki so skupaj z vzgojiteljicami pri svoji nalogi zelo uživali, se je za prizadevnost in sodelovanje zahvalil tudi župan Srečko Ocvirk, ki se je dogodka udeležil skupaj s sodelavci in predstavniki Medobčinskega inšpektorata, skupnega posavskega organa, ki na območju sevniške občine med drugimi nalogami izvaja tudi nadzor nad mirujočim prometom.

Sledil je ogled lutkovne predstave Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica z naslovom »(Ne)zgode v prometu«. Predstava je - glede na zelo pozitiven odziv gledalcev - slikovito prikazala pomen varnosti in upoštevanja cestno-prometnih predpisov.