Lokalne volitve 2014

 

Uradni rezultati lokalnih volitev 2014

 

Poročilo o udeležbi na lokalnih volitvah v Občini Sevnica 2014


Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2014


Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2014

Preferenčni glasovi za člane občinskega sveta

Končni rezultati glasovanja po volilnih enotah

Končni rezultati glasovanja po listah

Količnik po d'Hondtu na glasovih list

Mandati za OS/ČS - po VE - ostanki po Harejevem količniku

 

Poročilo o izidu  volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na loklanih volitvah 2014Povezave do rezultatov lokalnih volitev 2014 na portalu državne volilne komisije


Rezultati volitev župana in članov občinskega sveta  občine Sevnica

Rezultati volitev članov svetov krajevnih skupnosti

Volilna udeležba

 

Seznanitev občanov o lokalnih volitvah

 

 

Razpis volitev


Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2014

Ugotovitveni sklep – število podpisov za župana


Ugotovitveni sklep – število podpisov za občinski svet

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. oktobra 2014


Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)


Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)

 

Lokalne volitve na državnih portalih

Lokalne volitve 2014 na portalu Službe za lokalno samoupravo RS

Lokalne volitve 2014 na portalu Državne volilne komisije