Dokončna poročila o opravljenih nadzorih

 

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2017

Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 2016

Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017

Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj - Grahovica -  Brezovec

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016

Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica -  21.12.2016

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016

Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2015

Poročilo o nadzoru zaključene investicije- sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 - odcep Žnidar

Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2015

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja enote vrtca pri OŠ Krmelj v letu 2014

Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015

Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Primož za obdobje 2013 in 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013 in 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Studenec za obdobje 2013 in 2014