Občinska volilna komisija

 

ČLANI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SEVNICA

 

  • Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. pravnik; predsednik
  • Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica; univ. dipl. pravnik; namestnik predsednika
  • Ivana Traven, Florjanska ulica 47a, Sevnica; članica
  • Alja Jekoš, Boštanj 9, Boštanj; namestnica članice
  • Matej Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž; član
  • Gregor Udovč, Žurkov Dol 52, Sevnica; namestnik člana
  • Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; članica
  • Tatjana Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica; namestnica članice

Imenovanje: 16.1.2019