Občinska volilna komisija

 

ČLANI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SEVNICA

Zadnji popravki: 18.12.2014

 

  • Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. prav.; predsednik
  • Alenka Mirt, Jablanica 29 a, Boštanj; univ. dipl. prav.; namestnica predsednika
  • Martina Dremšak, Lončarjev Dol 10, Sevnica; članica
  • Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; namestnica članice
  • Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče; članica
  • Aleš Mrgole, Vrhek 12, Tržišče; namestnik članice
  • Sanja Slemenšek, Cankarjeva ulica 7, Sevnica; članica
  • Mateja Šunta, Dolenji Boštanj 55, Boštanj; namestnica članice