Podžupan Občine Sevnica


Funkcijo nepoklicnega podžupana Občine Sevnica opravlja Janez Kukec.