Člani nadzornih svetov


ČLANI NADZORNIH SVETOV JAVNIH PODJETIJ,
KATERIH USTANOVITELJICA JE OBČINA SEVNICA

Zadnji popravki: 13.02.2015


Člani Nadzornega sveta javnega podjetja Plinovod Sevnica:

 • Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica, predsednik
 • Kamil Krošelj, Ribniki 62, Sevnica,
 • Drago Jazbec, Glavni trg 33, Sevnica,
 • Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
 • Ana Jelančić, Ribniki 12, Sevnica,
 • Matej Krajnc, Zabukovje 16 c, Zabukovje,
 • Sabina Gabrič, Orehovo 38 a, Sevnica; delavka JP Plinovod Sevnica.

 

Člani Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Sevnica d.o.o.:

 • mag. Aleksander Mirt, Dolenji Boštanj 61 a, Boštanj, predsednik
 • Vojko Dvojmoč, Kladnikova ulica 3, Sevnica,
 • Zvonko Tuhtar, Orehovo 89, Sevnica,
 • Vladimir Kocjan, Račica 58, Loka pri Zidanem Mostu,
 • Marija Mikolič, Rovišče 28 b, Studenec, delavka JP Komunala d.o.o. Sevnica,
 • Pavel Kralj, Drožanjska cesta 79, Sevnica, delavec JP Komunala d.o.o. Sevnica.