Člani svetov zavodov

 

SEZNAM JAVNIH ZAVODOV, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA JE OBČINA SEVNICA IN PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE V SVETU ZAVODOV

Zadnji popravki: 14.10.2020

OSNOVNA ŠOLA BLANCA

mag. Vincenc Frece, ravnatelj

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Daniel Žniderič, Dolnje Brezovo 2, 8283 Blanca,
- Gregor Korene, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca,
- Božidar Arnšek, Zabukovje nad Sevnico 76, 8292 Zabukovje.

Imenovanje: 23. 9. 2020


OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ

Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Ana Kramperšek, Dolenji Boštanj 108, Boštanj,
- Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj,
- Kateryna Škornik, Mrtovec 4a, Boštanj,

Imenovanje: 28. 11. 2017


OSNOVNA ŠOLA KRMELJ

Gusta Mirt, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Suzana Mirt, Hinjce 10, 8296 Krmelj,
- Matej Zabukovec, Gabrijele 29, 8296 Krmelj,
- Maruška Zupan, Krmelj 2b, 8296 Krmelj.

Imenovanje: 24. 6. 2020


OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

Mirjana Jelančič, ravnateljica

Predstavnice ustanovitelja v svetu zavoda:
-      Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica,
-      Tanja Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,
-      Estera Grivc Puh, Lončarjev Dol 37d, Sevnica.

Imenovanje: 18. 10. 2017


OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

MARIJA BRCE, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Petra Majcen, Šentjanž 6, Šentjanž,
- Danica Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž.

Imenovanje: 28. 11. 2017


OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE

ZVONKA MRGOLE, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Marijana Jereb, Malkovec 31a, 8295 Tržišče,
- Stanko Lazar, Tržišče 3, 8295 Tržišče,
- Aleš Mrgole, Vrhek 12, 8295 Tržišče.

Imenovanje: 23. 9. 2020


OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA

GREGOR PIRŠ, ravnatelj

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Miran Štern, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,
- Vita Simončič Jordan, Hudo Brezje 12a, Studenec,
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a,  Boštanj.

Imenovanje: 19.9.2018


GLASBENA ŠOLA SEVNICA

KATJA KRNC, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Janez Kukec, Tržišče 11e, 8295 Tržišče,
- Betka Salmič, Orešje nad Sevnica 20a, 8290 Sevnica,
- Estera Savić Bizjak, Florjanska ulica 120, 8290 Sevnica.

Imenovanje: 4.3.2020


VRTEC CICIBAN SEVNICA

TANJA SORČAN, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Vesna Zorec, Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica
- Ana Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica
- Tina Kukec, Telče 12a, 8295 Tržišče

Imenovanje: 13.5.2020


KNJIŽNICA SEVNICA

Anita Šiško, direktorica

1. Predstavnice ustanoviteljice:
-   Andreja Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,

-   Stanka Žnidaršič, Lukovec 6a, Boštanj,
-   Zdenka Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu.

2. Predstavnice zainteresirane javnosti:

-   Vanda Gorenjc, Šentjanž 42, Šentjanž,
-   Hedvika Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,
-   Marjeta Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.

Imenovanje: 18. 10. 2017


POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, 8294 Boštanj

Imenovanje: 28.11.2017


LEKARNA SEVNICA

Irena Groboljšek Kavčič, direktorica

Predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda:
- Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
- Jože Gorišek, Trg svobode 32, 8290 Sevnica

Imenovanje: 4. 3. 2020

Predstavnica pacientov:
-Marija Cvelbar, Blanca 46, 8283 Blanca

Imenovanje: 4. 3. 2020


ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Vladimira Tomšič, direktorica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:

- Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
- Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
- Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.

Imenovanje 18.10.2017JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKO DEJAVNOST SEVNICA (KŠTM SEVNICA)

Mojca Pernovšek, direktorica


-  Stanislava Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica
-  Klaudija Redenšek, Spodnje Negonje 15a, Rogaška Slatina
-  Miran Grubenšek ,
Kvedrova cesta 6a, Sevnica

-  Janez Kukec,
Tržišče 11e, Tržišče

-  Danica Kramžar,
Kamenško 5, Šentjanž

-  Vanja Žulič,
Trnovec 16, Zabukovje


Imenovanje: 16.4.2018