Člani svetov zavodov

 

SEZNAM JAVNIH ZAVODOV, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA JE OBČINA SEVNICA IN PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE V SVETU ZAVODOV

Zadnji popravki: 14.02.2018

OSNOVNA ŠOLA BLANCA

mag. Vincenc Frece, ravnatelj

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Fanc Pavlin, Blanca 93, 8283 Blanca,
- Marija Žniderič, Dolnje Brezovo 2, 8283 Blanca,
- Karmen Klavžar, Blanca 64, 8283 Blanca.

Imenovanje: 21. 9. 2016


OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ

Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Ana Kramperšek, Dolenji Boštanj 108, Boštanj,
- Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj,
- Kateryna Škornik, Mrtovec 4a, Boštanj,

Imenovanje: 28. 11. 2017


OSNOVNA ŠOLA KRMELJ

Gusta Mirt, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Irena Dobnik, Krmelj 24, 8296 Krmelj,
- Slavica Mirt, Hinjce 10, 8296 Krmelj,
- Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, 8295 Tržišče.

Imenovanje: 20. 4. 2016


OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

Mirjana Jelančič, ravnateljica

Predstavnice ustanovitelja v svetu zavoda:
-      Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica,
-      Tanja Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,
-      Estera Grivc Puh, Lončarjev Dol 37d, Sevnica.

Imenovanje: 18. 10. 2017


OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

MARIJA BRCE, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Petra Majcen, Šentjanž 6, Šentjanž,
- Danica Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž.

Imenovanje: 28. 11. 2017


OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE

ZVONKA MRGOLE, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Peter Jamšek, Malkovec 30a, 8295 Tržišče,
- Alenka Vodenik, Pijavice 10, 8295 Tržišče,
- Aleš Mrgole, Vrhek 12, 8295 Tržišče.

Imenovanje: 21. 9. 2016


OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA

NATAŠA POZDEREC, vršilka dolžnosti ravnateljice

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Vlasta Dergan, Cesta na grad 26a, Sevnica,
- Vita Simončič, Stanetova ulica 6, Sevnica,
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a,  Boštanj.

Imenovanje: 11. 6. 2014


GLASBENA ŠOLA SEVNICA

KATJA KRNC, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Janez Kukec, Tržišče 11e, 8295 Tržišče,
- Marija Bedek, Grič 3, 8290 Sevnica,
- Damijan Ganc, Orehovo 44, 8290 Sevnica.

Imenovanje: 17.2.2016


VRTEC CICIBAN SEVNICA

Vlasta Fele, ravnateljica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica
- Rade Ivković, Blanca 41, 8283 Blanca
- Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, 8290 Sevnica

Imenovanje: 11. 4. 2012


KNJIŽNICA SEVNICA

Anita Šiško, direktorica

1. Predstavnice ustanoviteljice:
-   Andreja Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,

-   Stanka Žnidaršič, Lukovec 6a, Boštanj,
-   Zdenka Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu.

2. Predstavnice zainteresirane javnosti:

-   Vanda Gorenjc, Šentjanž 42, Šentjanž,
-   Hedvika Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,
-   Marjeta Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.

Imenovanje: 18. 10. 2017


POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, 8294 Boštanj

Imenovanje: 28.11.2017


LEKARNA SEVNICA

Irena Groboljšek Kavčič, direktorica

Predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda:
- Vesna Povše, Drožanjska cesta 57, Sevnica

Imenovanje: 17. 2. 2016


ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Vladimira Tomšič, direktorica

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda:

- Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
- Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
- Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.

Imenovanje 18.10.2017JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKO DEJAVNOST SEVNICA (KŠTM SEVNICA)

Mojca Pernovšek, direktorica

-  Janez Levstik, Mrtovec 9a, Boštanj
-  Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj
-  Stanislava Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica
-  Gregor Korene, Žigrski vrh 32, Sevnica
-  mag. Aleksander Mirt, Dolenji Boštanj 61a, Boštanj
-  Franc Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica

imenovanje: 26.3.2014