Predstavniki v svetih drugih zavodov

 

PREDSTAVNIKI LOKALNE SKUPNOSTI
V SVETIH DRUGIH JAVNIH ZAVODOV

Zadnji popravki: 20.01.2021Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje:

Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica.
Imenovanje: 24. 10. 2018

Predstavnica lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu:

Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, Boštanj.
Imenovanje: 15. 2. 2017

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca:

Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica.

Imenovanje: 15.2.2017

Predstavnik ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica:

Helena Zidarič Kožar, Loka pri Zidanem Mostu 56, pošta Loka pri Zidanem Mostu.
Imenovanje: 26. 4. 2017