Gradnja vrtca v Krmelju

 

http://www.mgrt.gov.si
http://www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


Predvidena je gradnja vrtca v Krmelju (nizkoenergetskega objekta), v katerem so predvidene 3 igralnice za otroke I. starostnega obdobja in 3 igralnice za otroke II. starostnega obdobja, osrednji prostor, ki je namenjen gibalnim in drugim dejavnostim, dodatni prostor ter drugi prostori.


Ocenjena vrednost projekta: 1.300.000 €
Višina sofinancerskih sredstev Evropske unije,
Evropskega sklada za regionalni razvoj:
1.050.000 €
Začetek operacije: 23.06.2010
Zaključek operacije: 31.12.2012

Kontaktna oseba:
Vlasta Kuzmički

tel.: 07-81-61-233
GSM: 031/864-273