Izdelava celostne prometne strategije Občine Sevnica

 

 

Anketa o vključenosti javnosti v pripravo celostne prometne strategije

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključenosti javnosti v pripravo CPS

CPS Sevnica - 3. fazno poročilo

CPS Sevnica  gradivo za obravnavo na občinskem svetu

Celostna prometna strategija Občine Sevnica v zaključni fazi

Publikacija Celostna prometna strategije Občine Sevnica

Vsebinsko poročilo o napredovanju del 2. faza priprave CPS za občino Sevnica Racionalno zastavljanje ciljev od  13.10.2016 do 13.1.2017

Vabilo na javno razpravo v sklopu izdelave celostne prometne strategije Občine Sevnica 11.1.2017

CPS Sevnica - informativna zloženka

CPS – razstava na Glavnem trgu

Vključevanje javnosti v izdelavo celostne prometne strategije občine Sevnica

Novelacija prometne študije cestnega omrežja na območju Sevnice

CPS Sevnica – 2. fazno poročilo

Javna obravnava CPS 14.9.2016  - predstavitev 2

Javna obravnava CPS 14.9.2016  - predstavitev 1

Fazno poročilo avgust 2016

Podaljšanje roka za izpolnevanje nagradne ankete do 16.9.2016

Celostna prometna strategija Občine Sevnica - Analiza stanja - 2.  POROČILO  II.faze

Problemska karta prometne strategije občine Sevnica

Nagradna anketa o prometu v občini Sevnica

Povabilo k sodelovanju v nagradni anketi o celostni prometni strategiji v občini Sevnica

CPS 1. vmesno poročilo julij 2016

Promet, naš vsakdanjik, ter njegove posledice na okolje in zdravje

Predstavitev Celostne prometne strategije na Občinskem svetu Občine Sevnica

Predstavitev Celostne prometne strategije občine Sevnica 1

Predstavitev Celostne prometne strategije občine Sevnica 2

Pričetek izdelave Celostne prometne strategije občine Sevnica (CPS)