Širokopasovno optično omrežje v občini Sevnica

 

Delovodje GVO na terenu  in  informacije za izgradnjo  hišnih priključkov na sivih lisah:

Sebastjan.Spec@telekom.si GSM 031 769 604
- za področje KS Studenec, KS Primož, KS Tržišče, KS Krmelj, KS Šentjanž


Matejko.Resnik@telekom.si GSM 031 227 594
- za področje KS Sevnica, KS Blanca in KS Zabukovje


Josip.Ivanisevic@telekom.si GSM 041 774 967
- za področje KS Boštanj in KS Loka pri Zidanem Mostu