GVO d.o.o. je posredoval pogodbe ponudnikom e-storitev na OŠO za sprostitev priklopa na sivih lisah

Sevnica, 27.6.2014

 

GVO d.o.o je objavil vzorce pogodb in splošne pogoje za dostop do razpoložljivih kapacitet na odprto širokopasovno omrežje (OŠO2 omrežij - sive lise)  ponudnikom e-storitev (SiOL, Amis, Javni zavod kabelske televizije NHM Sevnica - Jatel.si) na  OŠO Sevnica.

Na podlagi mnenja Direktorata za informacijsko družbo, iz katerega izhaja, da operater omrežja na belih lisah in operater omrežja na sivih lisah ne smeta biti ista oseba, so za operaterje omrežij oblikovali ponudbo za dostop do razpoložljivih kapacitet OŠO2 omrežij. Operaterji omrežij, ki bodo z GVO sklenili pogodbo o dostopu do razpoložljivih kapacitet, bodo dolžni ta omrežja pod enakimi pogoji zagotavljati vsem zainteresiranim ponudnikom storitev končnim uporabnikom.

Ob podpisu pogodb ponudnikov e-storitev (SiOL, Amis, Javni zavod kabelske televizije NHM Sevnica - Jatel.si) in GVO d.o.o. se sprostijo priklopi tudi na sivih lisah.

- Vzorec predlgane pogodbe za ponudnike storitev
- Splošni pogoji

 

Delovodje GVO na terenu  in  informacije za izgradnjo  hišnih priključkov na sivih lisah:

Sebastjan.Spec@telekom.si GSM 031 769 604
- za področje KS Studenec, KS Primož, KS Tržišče, KS Krmelj, KS Šentjanž


Matejko.Resnik@telekom.si GSM 031 227 594
- za področje KS Sevnica, KS Blanca in KS Zabukovje


Josip.Ivanisevic@telekom.si GSM 041 774 967
- za področje KS Boštanj in KS Loka pri Zidanem Mostu