Vključitev storitev, izgradnja priključkov, zakoličbe in poškodbe omrežja

 

a) Gospodinjstva, ki že imajo zgrajene priključke

Gospodinjstva, ki že imajo zgrajen optični priključek (imajo sivo omarico na objektu z napisom »OŠO«), se lahko za priklop na omrežje obrnejo na izbranega operaterja. Na območju občine Sevnica storitve ponujajo naslednji operaterji:

Priključitev v povprečju traja približno 14 dni od sklenitve pogodbe z izbranim operaterjem.

 

b) Naročilo izgradnje priključka in splošne informacije

Gospodinjstva, ki razvodnega naročniškega priključka še nimajo zgrajenega, lahko izgradnjo priključka naročijo pri upravljavcu omrežja, podjetju GVO, d. o. o.. Prav tako na kontaktni številki uporabniki dobijo splošne informacije o odprtem širokopasovnem omrežju.

Kontakt: Andrej Luthar, andrej.luthar@telekom.si, tel.št. 02/333-26-23.

Cenik za izgradnjo priključkov je objavljen na spletni strani www.gvo.si > Kaj ponujamo > OŠO za občane. Izgradnja priključka traja v povprečju tri mesece od naročila.

Za gospodinjstva, ki so izgradnjo priključka že naročila in kjer ni objektivnih zadržkov za izgradnjo priključka (npr. zapleti pri dobivanju soglasij, velika oddaljenost ipd.), bodo priključki zgrajeni predvidoma do konca leta 2015.

 

c) Zakoličba obstoječega omrežja

Uporabnikom in izvajalcem gradbenih posegov na območju odprtega širokopasovnega omrežja priporočamo, da pred kakršnim koli gradbenim posegom pri GVO, d.o.o. naročijo zakoličbo (natančno označitev poteka omrežja pred posegom). Zakoličba je za fizične osebe brezplačna, z njo pa se izognete morebitnim poškodbam omrežja in s tem stroškom popravila.

Naročila zakoličb: Andrej Luthar, andrej.luthar@telekom.si, tel.št. 02/333-26-23.

 

d) Poškodbe omrežja

V primeru kakršnihkoli poškodb na omrežju o tem v najkrajšem možnem času obvestite upravljavca omrežja GVO, d.o.o., in sicer prek telefonske številke 02/333-26-23 (Andrej Luthar).