Stadion

 

Pripravljalna dela na območju bodočega stadiona

 

V teku so pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje sevniškega stadiona, ki bo skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih, med njimi športnim domom in bazenom.

Gre za projekt izgradnje še edinega manjkajočega športnega objekta in bo največja investicija občine na področju športa. Za izvedbo investicije je Občina Sevnica od leta 2007 do 2014 je odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima objektoma. Za zemljišča je bilo namenjenih 510.000 evrov.

V letu 2014 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za stadion s spremljajočimi objekti ob športnem domu in bazenu, ki je opredelil tudi faznost izvedbe. V prvem delu je predvidena izgradnja stadiona z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Še pred tem pa je potrebno izvesti pripravljalna dela, ki zajemajo stabilizacijo pobočja, in ta so trenutno v teku. Pripravljalna dela potekajo na podlagi projektne dokumentacije za stabilizacijo pobočja na območju načrtovanega atletskega stadiona z nogometnim igriščem, pripravljene po pregledu pobočja in geomehanskega sondiranja, ter pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Dela zajemajo:

  • odstranitev vrtov in obstoječega travnatega nogometnega igrišča,
  • odstranitev humusa na celotnem pobočju ter deponiranje znotraj gradbišča,
  • ureditev gradbiščne ceste,
  • izvedbo odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri,
  • odkop pobočja,
  • izkop in gradnjo kamnito betonskega zidu v dolžini okrog 150 metrov ter vgrajevanje izkopnega materiala v plasteh, da se bo izvršila konsolidacija terena.

Finalna površina stadiona se izdela v naslednji fazi. Projekt je zasnovan tako, da se izkopane mase materiala znotraj gradbišča izenačijo, zaradi česar materiala ne bo potrebno izvažati izven gradbišča.

Izvajalec projekta stabilizacije terena je podjetje Rafael d.o.o. Sevnica, vrednost pogodbe pa znaša dobrih 370 tisoč evrov. Dela bodo skladno s pogodbenim rokom izvedena v roku treh mesecev. Po zaključeni stabilizaciji terena se bodo pričeli postopki izbora izvajalca za projektiranje športnega objekta – stadiona z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
(Uradni list RS 46/2014 z dne 23.6.2014)

Občina Sevnica, dne 3. aprila 2018