Varuj vodo

 

 

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.

Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233

in na spletni povezavah:

https://www.komunala-sevnica.si/projekti/25-projekti/260-varujvodo.html

https://varujvodo.si/