Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

ČLANI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU OBČINE SEVNICA


 • Gusta Mirt, Krmelj 81, Krmelj,
  kot predstavnica aktiva ravnateljev osnovnih šol v Občini Sevnica

 • Adil Mušinović, Titova ulica 34, Radeče,
  kot predstavnik Policijske postaje Sevnica
 • Matjaž Kelnerič, Dolenji Boštanj 34, Boštanj,
  kot predstavnik izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
 • Anton Prah, Naselje heroja Maroka 29, Sevnica,
  kot predstavnik avtošol s sedežem na območju Občine Sevnica
 • Irena Rak, Konjsko 6 a, Boštanj,
  kot predstavnica izvajalcev šolskih prevozov na območju Občine Sevnica

Imenovanje: 16.1.2019