Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

ČLANI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU OBČINE SEVNICA

Zadnji popravki: 26.11.2014


  • Zvonka Mrgole, Telče 19 a, Telče; kot predstavnica aktiva ravnateljev osnovnih šol v Občini Sevnica;
  • Drago Kovač, Dolenji Boštanj 89, Boštanj; kot predstavnik Policijske postaje Sevnica;
  • Matjaž Kelnerič, Dolenji Boštanj 34, Boštanj; kot predstavnik izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica;
  • Marko Kovačič, Dolenji Leskovec 7 a, Brestanica; kot predstavnik avtošol s sedežem na območju Občine Sevnica;
  • Franci Selak, Log 116 b, Boštanj; kot predstavnik izvajalcev šolskih prevozov na območju Občine Sevnica.